۱۳۹۲ شهریور ۱۱, دوشنبه

وقتی خلبان ، زرافه را خرگوش دیده است !