۱۳۸۳ اردیبهشت ۱۱, جمعه

به درد دل يك جوان ايراني توجه كنيد
* نويسنده ، شخصي بنام (ده نمكي) را كه گويا از سردسته هاي گروه موسوم به لباس شخصي ها(حزب الله!!) هست. مورد خطاب قرار داده است


آقا بنده ازاين تيپهايي نيستم كه جنابعالي را به حد ديوانگي رسانده .وگاهي ازچيزهاي مشابه همينهايي كه جنابعالي عنوان كرده بوديد به هم ميريزم.اما بيشترازآن جهت كه همينها را امثال جنابعالي زياد كرده ايد. از اين ژيگول يا ژيگوله هاي بزك كرده كه گاها" ازعالم وآدم طبكارندوبه جاي كمي تربيت وآداب معاشرت ياد گرفتن فقط بي ادبي و زبان درازي ميكنندواينها رابا تمدن و زرنگي ...اشتباه گرفته اندزيادشده اند. اما شما لازم نكرده كه كسي را به پاسخگويي باز خواست كنيد چون همانطوركه گفتم امثال شماها مقصريد.چطور؟ اينطور كه به هركس وناكس گيرميداديد. وبراي هيچ و پوچ بازخواستش ميكرديد.يادتان رفته؟ - براي يك تي شرت ساده چون آستين كوتاه بود- براي يك شلوارلي ساده - براي يك دكمه سرجيب يك مانتو - براي يك لاك نامرئي! در فلان اداره -براي يك خط باريك ناپيداي ناخن - براي يك شلوار پاكتي - براي يك آينه دركيف يك دخترمدرسه اي بينوا -جلو گيري از ورود يك خانم به فرودگاه تنها به جرم! پوشيدن جوراب سفيد اما ضخيم آنهم با كتاني - ساعتها تنبيه يك دخترمدرسه اي براي مژه هاي مشكي پرپشت به خيال اينكه ريمل زده - دستگيري يك پسرجوان با مادرش به عنوان رفيقه و.... نگذاريد بيشتر بگويم بخاطر چه احمقانه هايي چه آبروهبراي دوتارمويي كه اصلا" پيدا نبودا كه ازمردم نبرديد. و نگذاريد با اين گفتنها نسل جوانتربيشتربداند كه چه كارها با ما نكرديدبه نام ديانت واسلام.چون همه اينا كه گفتم نمونه هاي واقعي بودند.وفقط خداوندعادل ميداند كه اينهمه عقده و افسردگي و سرخوردگي و ناهنجاري حاصل همان دخالتهاي بي جا وندانم كاريهاي شماهاست كه به اشتباه به غيرت وحيا تعبير كرده ايد.
****
از لابلاي همين نامه هاي ساده اما پر از درد هست كه ميتوان دريافت كه وقتي يك مملكت بزرگ - بايك اكثريت ساده دل بدام نيرنگ و فريب افتاد- چگونه تحقير شد و چه افرادي . با چه نگاه و طرز فكر و رفتاري ، براو فرمان رانده است؟؟..
آنچه كه در اين سالهاي تاريك و سياه ،از سر تصدق(!) انقلاب و انقلابيون(!!) بر مردم كوچه و بازار رفته است چيزي بيشتر از يك فاجع ه عظيم بوده است.....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
(2)**
در خلافت جهل ، (اينها) با چنين طرز فكر و برخوردي ، با مردم (ولي نعمت هاي خود) روبرو ميشوند؟؟
هفته نامه يالثارات الحسين (ارگان انصار حزب الله)

فرمانده نيروی انتظامي،وزيرکشور ومسئولان قوه قضاييه بدانند که اگرهزارسال ديگرهم وضع حجاب درمملکت به افتضاحی امروز باشد،ماازنوشتن وگفتن خسته نمی شويم،مگراينکه خداروزی جای ما وآنها را عوض کند!دراين صورت يقين کنند که برای سامان دادن به اين وضع نابسامان، آن قدرهمت وغيرت وطرح وبرنامه داريم که با اجرای آنها ، معضل بدحجابی را به طورجدی محدود ومنکوب کنيم!(انشاءالله)
اما وضع بدحجابی با فرمول « سال به سال قربون پارسال» درحال افتضاح تر شدن است ومانده ايم که مسئولان نيروی انتظامی وقوه قضاييه به کدام فتوا عمل می کنند که اجازه داده اند شلوارهای کوتاه زيرزانو(تازيرزانو!) ومانتوهای آستين کوتاه!تن پوش مدروز جماعتی از دختران وزنان بی حيا وهرزه مملکت شود! شايد برداشت اين عزيزان ازبدحجابي، تردد نسوان ملبس به لباس شنا درکوچه وبازار است!
واقعا" اگر چنين است، هنوزچند سالی مانده تا اين جماعت هرزه به اين مرزازوقاحت برسند ويحتمل تا آن وقت، مومنين ومتدينين هم بايد کلهم اجمعين دق مرگ يا کور شوند!بدون تعارف اگر خبری هست به مردم بگوييد!اگر قرار است بی حجابی آزاد باشد، خب رسما" اعلام کنيد تا متدينين تکليف خودرا بدانند!
****
ببينيد . به بركت حضور و وجود حضرات كه خود را (مرشد!!) مردم و مردم را (مقلد!!) خود مي دانند ، چه افرادي با چه طرز فكر و انديشه و برداشتي ، بجان مردم افتاده اند؟؟..
براستي (ما) در كجاي (زمان) قرار داريم ؟ و (اينها) و مرشدان شان متعلق به كدام دوره از زمان هستند؟؟....


۱۳۸۳ اردیبهشت ۹, چهارشنبه

اقرار و اعتراف به وجود شكنجه در زندان هاي حكومت اسلامي(!)

رييس قوه قضائيه دستور داد متهمان شکنجه نشوند

محمود هاشمی شاهرودی هياتی را مامور نظارت بر جلوگيری از اذيت و آزار زندانيان کرده است
محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضائيه ايران، با صدور بخشنامه ای خطاب به مسئولان قضايی و انتظامی و بازجويان تحت امرش که با متهمين سر و کار دارند، به آنها دستور داد از شکنجه و اذيت و آزار زندانيان خودداری کنند.
وی در اين بخشنامه که عصر سه شنبه 27 آوريل منتشر شد، از تشکيل هياتی برای نظارت بر اجرای اين فرامين خبر داده و گفته است: "اين هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز برخورد جدی و نتيجه اقدام خود را به اين جانب گزارش نمايد."
****
اگر چه در طريقه سركوبگرانه مطلق حضرات ، بخصوص با توجه به آنچه كه دراين سالها از اعمال ننگين و ضد انساني مسئولين و مامورين ديده و خوانده و شنيده ايم ، حذف آزار و اذيت و انواع شكنجه هاي روحي و جسمي . بعيد مينمايد -- اما با اقرار و اعترافي كه مسئول امور قضائي(!) مملكت درمورد حذف شكنجه بيان داشته . ميتوان بارديگر باين واقعيت تلخ رسيد كه عليرغم حاشا كردن ها و دروغ هائي كه مسئولين بازداشت گاه ها و زندان هاي كشور طي اين سالها اعلام ميكردند - شكنجه و آزار و اذيت زندانيان همچنان ادامه داشته است ....
جوك نيست ... جدي است ؟!

ملا حسني امام جمعه اروميه(رضائيه) اخيرا در يکي از خطبه هاي نماز جمعه اين شهر در مورد برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي گفته است: " هر چه ما مي گوئيم اين بمب اتمي که ما مي خواهيم بسازيم صلح اميز است , کسي باور نمي کند." وي همچنين گفت: " اين جامعه بين المللي يا اون يکي جامعه جهاني که اين روزها مد شده را تو،اصلاح طلب نفوذي، وارد مجلس و روزنامه ها کردي ".
****
اين (ملا) يكي از صد ها نماينده (واليان فقيه!!) در خلافت به اصطلاح اسلامي(!) امروز ايران هست..
اينها قرنهاست اصرار دارند كه ميان خدا و بنده اش ، واسطه هستند و مسلمان واقعي(!) بايد كه در امور دنيوي و اخروي، ازاينان تقليد و تبعيت كند!!..
حالا حساب بفرمائيد مقلدين اين (بابا) و امثال ريز و درشتش ، در ايران امروز . چه افرادي ميتوانند باشند؟؟...


۱۳۸۳ اردیبهشت ۶, یکشنبه

انتقاد شديد يک مرجع تقليد از نظام جمهوری اسلامی
تازه از خواب برخاسته !!..... عافيت باشه ؟!
مدتيست كار از كار گذشته ، اگر چشمي بينا و وجودي دلسوز پيدا شود..
آيت الله فاضل لنکرانی شديدا از وضع موجود در جمهوری اسلامی انتقاد کرد

آيت الله محمد فاضل لنکرانی، از مراجع تقليد مقيم قم روز يکشنبه 25 آوريل در سخنانی شديد اللحن، نظام جمهوری اسلامی را در جلوگيری از رواج پديده هايی که وی از آن به عنوان "ربا، فحشا و منکرات" نام برده، ناتوان توصيف کرد.
ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از آيت الله لنکرانی نوشته است: "ما فکر نمی کرديم اين اندازه انحطاط داشته باشيم که برخی اعمال از جمله ربا اينگونه رواج پيدا کند."

وی که در جمع گروهی از اعضای سپاه پاسداران سخن می گفت، همچنين افزوده است: "رواج فحشا و منکرات در بين برخی جوانان زياد است و اگر ادامه پيدا کند، کار از کار می گذرد."
****
درد ، بمراتب جانكاه تر از رواج فساد و اعتياد هست...

۱۳۸۳ اردیبهشت ۴, جمعه

دخترهاي جوان هم به جرگه سارقان و باج گيران جاده ها پيوستند !!
در روزگار جواني ما ، در آن ايام كه هنوز به سالهاي (پر خير وبركت!!) اسلامي(!) نرسيده بوديم، راهزني و باج گيري مسلحانه دختران ، آنهم با در دست داشتن (كلاشينكف) در اذهان عمومي خطور نمي كرد...
در روزگار ما دختران اگر ميخواستند (ميني ژوب) مي پوشيدند و بجاي باج گيري كه جماعت با حجاب امروز مرتكب ميشوند ، دل بري ميكردند!!
خبر را بخوانيد ......

سارقان مسلح جاده هاي همدان
۳۱ روزنامه هشهري, فرشته و خورشيد دو دختر جوان هستند كه درحال حاضر به جرم سرقت مسلحانه در بازداشتگاه به سر مي برند.
اين دو زن هر روز سوار خودرو پرايد خود مي شدند و با اسلحه كلاشينكفي كه معلوم نيست از كجا آورده بودند، اقدام به سرقت مسلحانه مي كردند.
ماموران انتظامي همدان، هنگام كنترل خودروهاي عبوري در پليس راه همدان - قزوين به خودرو پرايدي كه به سمت همدان در حركت بود ظنين شدند و سريع آنرا تحت تعقيب قرار دادند كه راننده خودرو به ايست ماموران توجهي نكرد وبه سمت يكي از روستاهاي اطراف فرار كرد.
سرانجام ماموران طي يك عمليات تعقيب و گريز موفق به دستگيري سرنشينان خودرو كه دو زن به نام هاي فرشته و خورشيد بودند، شدند.

ماموران در ادامه، اقدام به بازرسي داخل خودرو كردند كه يك قبضه اسلحه كلاش همراه ۱۵ تير كشف شد.
****
؟؟

۱۳۸۳ اردیبهشت ۲, چهارشنبه

غارت ثروت ملي و بهم ريختگي ناشي از فساد فرصت طلبي، هر روز ابعاد بزرگتري پيدا ميكند

هزينه خريد و تعميرات شش فروند هواپيماي ايرباس خريداري شده از ترکيه!!، به حدود 122 ميليون دلار رسيده است.
يک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر گفت: شش فروند هواپيماي ايرباس فرسوده که به ارزش تقريبي 72 ميليون دلار از ترکيه خريداري شده، از قديمي‌ترين ايرباس‌هايي است که خريد آن به غير از هزينه براي کشور، چيز ديگري نداشته است.
وي اضافه کرد: هر يک از ايرباس‌ها تاکنون حدود 20 ميليون دلار هزينه خريد تعمير و نگهداري داشته است، با وجود اين، شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي نمي‌تواند از اين هواپيما استفاده مطلوب کند.
وي ادامه داد: به عنوان نمونه در روز 16 فروردين سال جاري يک فروند از ايرباس‌هاي BK2 ـ که از قديمي‌ترين هواپيماهاي ايرباس در ناوگان شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران است ـ چهار مرتبه پرواز رفت و برگشت به شهرهاي کشور داشته است، اما از کل شش فروند هواپيماي ايرباس خريداري شده از ترکيه، فقط دو مرتبه پرواز داشته يک فروند آن در پرواز تأخير داشته و يک فروند ديگر هم موتور آن آتش گرفته و برگشته است.
****
وقتي در مملكتي ، قدرت در دست عده اي فرصت طلب و سود جو باشد و نيز اين فرصت طلبان سود جو از كمترين دانش اقتصادي و مديريت معقول و متداول بي بهره باشند - شاهد نزول سريع اخلاق و اشاعه روز مره فساد خواهيم بود .

۱۳۸۳ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه


بيشتر از آنچه كه تصور شود ، اوضاع درون مملكت بهم ريخته هست ...
*
دكتر اميدوار رضايي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و رييس بيمارستان لقمان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «تاب باز!» اعلام كرد كه: بيمارستان‌هاي دولتي بر اساس تعرفه شوراي عالي بيمه و هيأت دولت، حداكثر مي‌توانند تا 25 درصد تعرفه‌هاي درماني را از بيماران بگيرند و چنانچه بيمار فاقد بيمه به اين بيمارستان‌ها مراجعه‌كننده در بدو ورود كارت بيمه براي وي صادر مي‌شود تمام هزينه‌هاي درماني او مطابق تعرفه‌هاي بيمه محاسبه مي‌شود و مابقي آن مي‌بايست توسط دولت پرداخت گردد.
وي افزود: طي چند سال گذشته، دولت به تعهدات بيمه‌اي خود عمل نكرده و با عدم پرداخت به موقع حق بيمه به بيمارستان‌ها و مراكز درماني، عملا باعث اخلال در روند كار اين مراكز شده است، به طوري كه در سال 80 بيمه خدمات درماني، حدود 113 ميليارد تومان از دولت طلبكار و به بيمارستان‌ها بدهكار بود. در سال 81 نيز 90 ميليارد تومان به اين رقم افزوده شد. بيمه ارتش نيز در سال 81، حدود 33 ميليارد تومان به بيمارستان‌ها بدهكار بوده است كه در مجموع دولت، بيش از 200 ميليارد تومان به بيمه‌ها و مراكز درماني بدهكار شد.
دكتر رضايي افزود: اين مسأله باعث شده است، امروزه وضع بيمارستان‌هاي دولتي به جايي برسد كه نه تنها نتوانند خدمات درخور شأني به بيماران ارايه دهند، بلكه در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل درماني و اداري نيز با مشكلات عديده‌اي روبرو شوند.
رييس بيمارستان لقمان تهران گفت: شرايط بيمارستان‌هاي دولتي به حدي اسف‌بار است كه برخي مراكز درماني، براي حمل زباله‌هاي بيمارستاني هم دچار مشكل شده‌اند، چرا كه شهرداري‌ها اعلام كرده‌اند تا زماني كه هزينه‌هاي مربوط پرداخت نشود، حاضر به حمل اين زباله‌ها نخواهند بود. علاوه بر اين، برخي بيمارستان‌ها در پرداخت هزينه‌هاي آب و برق نيز به مشكل برخورده و بعضا حتي با قطع برق نيز مواجه شده‌اند.
****
چه ( حاشيه) درد آلودي ميتوان براين (خبر درد آلود) نوشت ؟؟
... درد در اين است كه اغلب بمناسبت بر خورد هاي گروهي و جناحي اخباري ازاين دست مي شنويم و ميخوانيم كه اگر قرار باشد
(گر حكم شود كه مست گيرند...... در شهر ، هر آنچه هست ، گيرند )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
يك خبر (درد آلود) ديگر ؟!

برق بزرگترين مركز دياليز كشور به علت بدهي قطع شد
, مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفت وگو با ايسنا از قطع برق بيمارستان شهيد هاشمي نژاد بزرگترين مركز دياليز كشور به علت بدهي خبر داد.
رحماني كه با خبرگزاري دانشجويان ايران گفت وگو مي كرد، همچنين تصريح كرد: برق و تلفن بيمارستان هاشمي نژاد به علت بدهي قطع شده كه با پرداخت بدهي تلفن، مجددا تلفن هاي اين بيمارستان وصل شده ولي قطعي برق در اين بيمارستان ادامه دارد.
به گفته وي، به علت قطع شدن برق، بيماران زيادي زير دستگاه دياليز باقي مانده اند كه به همين علت متحمل درد و رنج فراواني شده اند.
****
وقتي ثروت ملي در آشفته اوضاع امروز ميهن ، بتاراج رود و وقتي كه بجاي صرف هزينه براي بيماران درمانده و بستري ، اين ثروت ملي در اختيار گروه هاي غير ايراني جهت تداوم كشت و كشتار و ويراني و نابودي ، قرار گيرد .. و هنگامي كه از صدر تا ذيل حكومت كارشان موعظه و (ارشاد!!) و خط نشان كشيدن و يك ديگر را ( دريدن ) و پاره كردن باشد-- بايد كه برق يك بيمارستان ، آنهم بقول خودشان ( بزرگترين مركز دياليز كشور) بعلت بدهي ، قطع شود !!..
نه...... واقعا درد ناك نيست ؟؟..۱۳۸۳ فروردین ۳۰, یکشنبه

آقا .... اين جوري نميشه (انقلاب) را نگه داشت !!!

محمدرضا فاکر که به عنوان نماينده مجلس هفتم تعيين شده در يک سخنراني در تهران هشدار داد : کساني که عمرتان را در راه انقلاب گذاشتيد ! اين جور نمي شود انقلاب را نگه داشت. به گزارش خبرگزاري ايلنا 28 فروردين , حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا فاکر گفت اگر يک کشور مستقل در جهان باشد , کشور ماست . هرچند دارند خرابش مي کنند , در هر حال اين يک نعمت خداست که بايد حفظش کنيم و حفظ ان با " مجاهدون في سبيل الله " است. وي افزود اين نظام را بايد حفظ کرد اما اين جور که ما گرفتيم نمي شود اين مملکت را حفظ کرد
****
واقعا اگر ما چهارتا حجت الاسلام والمسلمين اين جوري داشته باشيم ، ديگه چه غصه اي داريم ؟!!!

۱۳۸۳ فروردین ۲۹, شنبه

درد دل يك جوان ايراني
؛؛ در سيستم حكومت ناب محمدي بزرگ شده ام!!؛؛

آيا اين است آزادی؟ . ۲۷ سال دارم.در سيستم جمهوری نابِ محمدی بزرگ شده ام.مدرسه رفته ام .در سنين ۸-۹ سالگی در دبستان معلم دينی از من پرسيد پدر و مادرت در خانه نماز ميخوانند؟ روزه ميگيرند؟در راهنمايی از معلم دينی ( پاسدار شبه نظامی) بسيار کتک خوردم . خاطرات کشتن سربازهای عراقی به وسيله سر نيزه را از معلمِ تربيتی مدرسه بسيار شنيده ام.از ناظم جبهه رفته خود بسيار کتک خوردم .در دبيرستان به علت اصرار در پوشيدن شلوارِ جين هفته ها از رفتن به سر کلاس درس محروم شده ام.در دبيرستان به علت مصرف ژله مو نمرهِ انضباط ام ۱۴ شد .در پارکِ محله خود در سن ۱۸ سالگی به علت پوشيدن لباس مارک دار باز داشت شدم.و در کلانتری کتک خوردم و تعهد دادم.به جرم گناه عشق ورزی رشوه ها دادم.در خيابان ولی عصر به جرم پوشيدن آستين کوتاه در ملاء عام دستانم با اسپری رنگ شد. و اما خاتمی آمد از اين اتفاقات كمتر افتاد! . اما ديديم که با مردمِ دنيا چقدر فرق داريم چه بيچاره هستيم جوانی ما سوخت جز غاله شد. و حالا می فهميم که با ما مثل انسان رفتار نشده و نمی شود . اما معده ها خالی تر ميشوند و مردم گرسنه تر. افسوس و صد افسوس که ديگر از ما گذشت.
*پيك ايران
****
جوانان ايران زمين، نجيب ترين و قانع ترين افراد روي زمين هستند... اينها با كمترين شرايط زندگي سازگاري ميكنند و مناعت و صبوري شان از اندازه فرا تر رفته است...
ببينيد ... اين جوان درد دل و گله اش چيست ؟ از تاراج ثروت ملت نگفته .. از وحشت فقر و فساد و اعتياد ، سخني بميان نياورده ، از بلاي بيكاري و سقوط جمعي نسل جوان در پذيرش خطا هاي (ناچاري) هيچ نگفته است ... او ميخواسته هنگام درس خواندن و به وقت راه رفتن در كوچه و بازار ، تحقير نشود و ازيك مشت اوباش عقده اي ، تو سري نخورد......
اين بي خردان ، اين فريب كاران ، و اين عقب مانده هاي ذهني و فكري ، (كمترين) ها را نيز از جوانان ما دريغ كردند و همچنان تخم كينه و نفرت در دلها كاشته اند....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*
چوپانی که پيتزا می خورد و ماهواره تماشا می کند
* نظريه اين استاد رشته مردم شناسي ، در خور توجه و بسيار اصولي و منطقي بنظر ميرسد...اما...؟
در حكومت مصيبت بار ملا هاي ريا كار و اعوان مقلدشان ، تاريكي ذهن و شعور جاي بسيار مناسبي براي رشد باور هاي مخرب و منحرف و..... هست
حضرات (منقلب!!) كه گند رفتار و گفتار و كردارشان بد جوري در فضاي ايران و جهان پيچيده ، نمي توانند درك و شعور را جايگزين خرافه ها و مزخرفات (ملا محمد باقر هاي مجلسي و شيخ كافي(!) بكنند كه اگر برفرض محال چنين كنند ، انقراض شان حتمي است ....
دكترمحمود روح‌الاميني گفت: موضوع درس‌هاي رشته مردم شناسي بايد با مسائل روز جامعه، متناسب باشد؛ چون مردم شناسي علم مطالعه‌ي امروز است؛ نه گذشته.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، اظهار داشت: الان در دنيا درس‌هاي مردم شناسي درباره‌ي مسائل روز است؛ ولي متأسفانه در ايران اين طور نيست. يعني درس‌ها و نظريه‌هاي 70 يا 80 سال پيش در درس‌هاي علوم اجتماعي تدريس مي‌شوند. اكنون بسياري از درس‌هايي كه مي‌خوانيم در هيچ جا كاربرد ندارند؛ مانند 14 صيغه‌ي عربي كه در هيچ كشوري استفاده نمي‌شود.
اين استاد رشته‌ي مردم‌شناسي در دانشگاه تهران افزود: ما فراموش مي‌كنيم كه هيچ درسي يكنواخت باقي نمي‌ماند و تغيير مي‌كند. همان گونه كه فرهنگ ثابت، فرهنگ مرده است و بدون تغيير درجا مي‌زند. در تحقيق‌هاي فولكلوريك هم شرايط امروز، ملاك قرار مي‌گيرد؛ اما مي‌بينيم كه برخي از نشريه‌هاي حوزه‌ي فرهگ مردم، مطالب 50 سال پيش را دارد.
وي براي توضيح ديدگاه فرد به بيان چند مثال پرداخت: الان در دانشگاه‌ها، عشاير براي دانشجويان تعريف مي‌شوند؛ در حالي كه عشاير ديگر مانند گذشته زندگي نمي‌كنند. من سخنراني‌اي درباره مردم‌شناسي در قرن 21 داشتم و در آنجا گفتم: ديگر عشاير، سوار بر اسب گله داري نمي‌كنند و گله گوسفند را با كاميون مي‌برند. تا چند سال ديگر هم هيچ چوپاني عشايري نيست كه تلفن نداشته باشد تا به وسيله آن از زنش بپرسد امشب تلويزيون بازي كدام تيم فوتبال‌ را پخش مي‌كند و اگر نرسيد تا آن ساعت به خانه برسد، در كافه‌ي سر راه از ماهواره مسابقه را نبيند. اگر زن چوپان فرصت غذا پختن نداشته باشد، پيتزا مي‌خورند يا براي پوشاك از لباس‌هاي جين استفاده مي‌كنند. من در آن سخنراني مي‌خواستم بگويم كه تكنيك، وسايل، لباس، غذا و آن چيزهايي كه ما در كتا‌ب‌هاي 60 سال پيش نوشته‌ايم، تغيير كرده است

۱۳۸۳ فروردین ۲۸, جمعه

رتبه توسعه انساني ايران در بين كشورهاي جهان از ‌٩٠ به ‌١٠٦ تنزل يافت

ايسنا: براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، رتبه توسعه انساني ايران طي پنج سال اخير در بين كشورهاي جهان از ‌٩٠ به ‌١٠٦ تنزل يافته و در بين كشورهاي همسايه نيز دو پله تنزل داشته است.
به گزارش سرويس آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) هر ساله گزارشي به نام گزارش توسعه انساني منتشر مي‌كند كه در بخشي از آن با استفاده از شاخصي تركيبي به نام شاخص «توسعه انساني» (HDI)، وضعيت كشورهاي مختلف از لحاظ موفقيت در فراهم كردن امكان زندگي سالم توام با دانش و رفاه اقتصادي مقايسه مي‌شود.
بر اساس تازه ترين گزارش توسعه انساني كه اخيرا منتشر شده است، ايران در سال ‌٢٠٠٣ در جايگاه ‌١٠٦ قرار گرفته كه نسبت به سال ‌٢٠٠١ كه در جايگاه ‌٩٠ قرار داشت، سقوط بارزي داشته است
****
ملاحظه مي كنيد * حتي بقول (undp) دربين كشور هاي همسايه ، نيز دو پله تنزل داشته ايم !!... باين ترتيب خودتان حساب بفرمائيد كه در حال حاضر كشور هاي همسايه ما ، درچه اوضاع و احوال و شرايطي هستند؟؟.... و بعد به ملا هاي ياوه گوي . فريب كار، بخاطر اين همه مديريت !! و جديت!! در كار مملكت داري !! تبريك و تهنيت بگوئيد!!!

۱۳۸۳ فروردین ۲۶, چهارشنبه

رييس سازمان بهزيستي كشور اعلام كرد: 75 درصد شاغلين كشور معتاد هستند
خيل بي كاران معتاد را بايد جداگانه حساب كرد و باين آمار اضافه نمود!!
استرس در محيط‌‏هاي كاري در گرايش به اعتياد موثر است.
به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، محمدرضا راه چمني، رييس سازمان بهزيستي كشور در اجلاس راهبردي پيشگيري از اعتياد در محيط‌‏هاي كاري گفت: 80 درصد سرقت ها در محيط‌‏هاي كاري توسط معتادين صورت مي‌‏گيرد كه اين افراد در واحدهاي مختلف توليدي، صنفي و خدماتي مشغول كار هستند.
وي افزود: طبق آمارها، 50 درصد اين افراد بر اساس اعتياد بيكار مي‌‏شوند و غيبت‌‏هاي طولاني مدت آنها، 5/2 برابر افراد سالم است و اين افراد معمولا 30 درصد مرخصي‌‏هاي استعلاجي مي‌‏گيرند.
به گفته راه چمني، بيشترين ميزان شيوع اعتياد در مردان شاغل 20 تا 40 ساله است كه اين افراد تنها مي‌‏توانند از 60 درصد توان خود در كار استفاده كنند.
وي تصريح كرد: افراد شاغل معتاد 12 درصد بيشتر از ديگران در خارج از محيط كار و 4 درصد در داخل محيط كار دچار حوادث و سوانح مي‌‏شوند.
راه چمني عنوان كرد كه 40 درصد سرقت‌‏ها، ‌‏65 درصد انتقال بيماري ايدز، 50 درصد طلاق‌‏ها، 30 درصد از كودك آزاري‌‏ها، 65 درصد بزهكاري كودكان و 50 درصد كاهش توليدات كارخانجات كشور، به دليل اعتياد است.
****
بهم ريختگي و وا ماندگي ، در همه ابعاد و زمينه هاي اجتماعي به بالاترين حد ممكن رسيده است
و اين در حاليست كه هنوز و همواره ( خوراك مردم كوچه و بازار) همان شعار هاي مسخره و مفتضحي است كه بر بلنداي در و ديوار شهرمان مي بينيم و با نفرت نگاهشان مي كنيم...

۱۳۸۳ فروردین ۲۵, سه‌شنبه

نگاه واپسگرا ها به زنان ، در جامعه امروز ايران؟!!
دو تابلوي (غمگين)از: ،، نگاه به زن،،
تابلوي نخست

شايد رضوانه تنها زنی نباشد که در همين تهران خودمان به کارهای خدماتی در جايی مثل کافی‌شاپ يا رستوران مشغول شده است، اما مسلماً يکی از خوش‌اقبال‌ترين آنهاست. کار زن در رستوران
و .کافی‌شاپ مصداق همان اصطلاح معروف «يا بخت و يا اقبال» است. فقط گزارشی کوتاه به ادارات مسئول مبنی بر اشتغال زنی در کافی‌شاپ يا رستوران کافی است تا او شغل خود را از دست بدهد
«ديدن چهرة خانم جهان‌آرا در کافة خ.هـ‌. هميشه برايم خوشايند بود. زنی با قدی متوسط که پشت پيشخوان مي‌ايستاد و لبخند به لب با همه صحبت می‌کرد. با اينکه کسانی که کار سرو را بر عهده
داشتند مرد بودند، از آنجايی که گرفتن سفارش از مشتريان و در حقيقت بيشترين بخش ارتباط و هم‌صحبتی با آنها بر عهدة خانم جهان‌آرا بود، جلوة زنانة آن کافه با پرده‌های حرير آبی و پرنده‌های ديوارهايش هميشه من را دوباره به آنجا می‌کشيد. اما از وقتی خانم جهان‌آرا رفته است، آنجا هم شده مثل بقية جاها.» اينها را مريم، دانشجوی 22 ساله‌ای می‌گويد که ادعا دارد اولين چيزی که با حذف زنان از دست می‌رود سلامت جامعه است.
او می‌گويد: «من نمی‌خواهم به مردهايی که در رستوران‌ها يا کافی‌شاپ‌ها کار می‌کنند توهين کنم، اما موضوعی که با چشم خودم ديدم اين بود که دقيقاً بعد از خانم جهان‌آرا، مردهايی که آنجا کار می‌کردند تا می‌ديدند دختری تنهاست می‌خواستند با او سر صحبت را باز کنند. اصلاً کاری ندارم که هدف آنها چه بود و حتی معتقدم آنها هم آدم‌های بدی نبودند، اما اگر بجز مردها زنی هم آنجا کار مي‌کرد، مسلماً فضای يک‌سويه و مردانة آن عوض می‌شد. همان‌طور مي‌شد که پيش از آن و با وجود خانم جهان‌آرا بود.»

تابلوي دوم
می‌روم ادارة اماکن. مرد نگهبان دارد با من حرف می‌زند که يکدفعه داد می‌زند: «خانم، خانم!» و دختری را که دارد از پله‌ها بالا می‌رود صدا می‌زند. اول به‌نظر می‌رسد دختر عمداً توجهی نمی‌کند اما بالاخره برمی‌گردد و می‌پرسد: «بله؟» مرد نگهبان می‌گويد: «چادر سر کنيد برويد بالا.» به جالباسی کنار راهرو چند چادر مشکی آويزان شده. نگهبان به من می‌گويد: «خانم، شما هم چادر سر کن برو طبقة سوم پيش آقای...»
چادر سر می‌کنم. پشت سربازی راه مي‌افتم تا طبقة سوم که مردی وسط راهرو من را متوقف می‌کند. اين همان آقای... است. توضيح می‌دهم که گزارشگرم و سؤالم دربارة کار زنان در کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها و ممنوعيت آن است. می‌پرسد: «شما بگوييد! اصلاً کار در کافی‌شاپ چه سنخيتی با زنان دارد؟» در اين حين سرش را به چپ و راست و بالا و پايين می‌گرداند تا نگاهش به من نيفتد. منتظر جواب نيست، اما من جواب می‌دهم: «چه سنخيتی ندارد؟» لبخندی عاقل‌اندرسفيه تحويل می‌گيرم. می‌گويد: «ما اصلاً اينجا با کسی حرف نمی‌زنيم. برويد فرماندهی کل نيروی انتظامی در خيابان جهان کودک.»
پشت سرش راه مي‌افتم و پايين می‌آيم. می‌پرسم: «با وجود اين‌همه زن بيکار يا اين‌همه فساد که از بيکاری و فقر به‌وجود آمده، ممنوعيت کار زنان در کافی‌شاپ و رستوران منطقی است؟» جواب می‌دهد: «نمی‌شود برای حل يک مشکل به مشکل ديگری آويزان شد.» سؤال می‌کنم: «مشکل کار زنان در اين‌جور جاها چيست؟» و او دوباره همان لبخند را تحويل می‌دهد و می‌گويد: «خودتان بهتر می‌دانيد
*zanan.com

۱۳۸۳ فروردین ۲۴, دوشنبه

سناريو هاي ضد و نقيض ؟!!
*سناريوي اول!

خبرگزاري فرانسه خبر از انتشار يک بروشور 16 صفحه‌اي تمام رنگي داد که در آن وزارت خارجه آمريکا تهران را به نقض حقوق بشر در موارد متعدد متهم کرده است. واشنگتن تحت عنوان ايران و صداهايي که در تلاش براي شنيده شدن هستند، در اين جزوه به ويژه (!!)جناح راست حکومت تهران را به دليل آنچه زير پا نهادن خواست مردم ايران ناميده شده، به باد انتقاد گرفته است.
در مقدمه اين جزوه آمده است: امروز صداهاي دليرانه مردم ايران که حقوق خود را طلب مي کنند، از لزوم احترام به شان انساني خود سخن به ميان مي آورند، و خواستار آن هستند که آزادي داشته باشند باورهاي خود را ابراز کنند، خاموش مي شود. جزوه وزارت خارجه آمريکا آنگاه با اشاره به رهبر جمهوري اسلامي ادامه مي دهد: در پاسخ، عناصر غيرانتخابي در سلسله مراتب حکومتي ايران جلوي چنين فراخوانهايي را مي گيرد و مي کوشد چنين صداهايي را خاموش کند.
سند ياد شده مي افزايد: همزمان با افزايش سرکوبي در ايران، ناراضيان عزم خود را براي تعيين سرنوشت آينده خود و به دست آوردن تمامي حقوق انساني خود به نمايش گذاشته اند. در برابر هر صدايي که فرونشانده مي شود، صداهاي بيشتري براي کسب آزادي بلند مي شود
****
سناريوي دوم ؟!

دولت امريكا در پيام خود از همتايان ايرانی خود خواسته است به شكل مثبت برای كنترل درگيري ها در جنوب عراق دخالت نموده و از نفوذ خود در ميان شيعيان جهت آرام كردن اوضاع گام بردارد. كارشناسان معتقدند اين پيام به مثابه درخواست «كمك» امريكا از ايران تلقی ميگردد و چنين رويكردی را ميتوان بعنوان يك نوع همكاری از شكل جديد آن ميان ايران و امريكا در عراق تفسير كرد.


۱۳۸۳ فروردین ۲۳, یکشنبه

غارت و ويراني ، در همه زمينه ها ، ادامه دارد

* دست روي هر مطلب و موضوعي بگذاري ، حكايت (درد) است

در يك اقدام از پيش طراحى شده ۷ هكتار از عرصه جنگلى در شهرستان نور مورد تجاوز و تخريب قرار گرفت که به نابودی حدود ۲۱۰۰ اصله درخت جنگلى صنوبر انجاميد
از مهمترين دلايل تخريب جنگل در چند سال گذشته افزايش درخواست زمين در منطقه است و اين روند باعث شده است تا حاشيه نشينان جنگل به طمع سود بيشتر به تجاوز جنگل سرعت بيشترى بدهند
پس از شايعه زلزله تهران ،حضور سرمايه داران ساخت و ساز ويلا و ساختمان در اين منطقه شتاب بيشترى گرفته است

۱۳۸۳ فروردین ۲۱, جمعه

از حرف تا حرف ؟!!
*
دولت و مجلس آنچه كه مصلحت جامعه است در نظر بگيرند و كاري كنند كه اين مستمنداني كه در طول تاريخ محروم بوده اند را نجات دهند
مطلب بالا يكي از صد ها (بايد) هاي (شعاري و توخالي) ،، حاج آقا،، بود و امروز پس از گذشت اين همه سال ، به آمار( واقعيت ها) توجه كنيد*
****
در حاليکه مدير عامل جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي مي گويد بر اساس امارهاي رسمي 10 ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند و رئيس سازمان بهزيستي اين رقم را 16 ميليون نفر اعلام کرده است , روزنامه جام جم متعلق به جناح محافظه کار از عدد 42 ميليون نفر زير خط فقر , از قول کارشناسان اقتصادي در جمهوري اسلامي خبر ميدهد. به دليل سياستهاي چپاولگرانه و ضد ميهني جمهوري اسلامي , طبقه محروم تر از زير خط فقر هم وجود دارد. به اعتراف حسن صادقي رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي , 65 درصد نيروي کار کشور زير خط فقر و بيش از 25 درصد ديگر زير خط فقر مطلق قرار دارند. اين کارگزار رزيم که نمي تواند اين وخامت را ناديده بگيرد مي گويد ما با اين مورد در هيچ کشوري مواجه نيستيم. به گفته وي وضع معيشتي کارگران بسيار حاد است زيرا دستمزد انها بر اساس نرخ رشد تورم افزايش نمي يابد. يک عضو کميسيون اداري و استخدامي نيز در همين رابطه مي گويد در حاليکه خط فقر در سال جاري 157.690 تومان براورد شده است , ميانگين حقوق شاغلان 68000 تومان , بازنشستگان 41.444 تومان و مستمر بگيران 36.110 تومان است و بنا به يک گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي , 80 درصد بازنشستگان و 50 درصد معلمان زير خط فقر هستند.

۱۳۸۳ فروردین ۱۹, چهارشنبه

فرهنگ خشونت را (دربست) بنام اسلام ، به ثبت رساندند*
وقتي در ايران به اصطلاح (انقلاب) شد، انگاري نشاط و سرزندگي از ميان مردم رخت بر بست و نوبت به (عزا) و به (ماتم) رسيد و فرهنگ (ملي مان!!) شد- خشونت ×‌خشونت!!
و..... هنوز سالي نگذشته بود كه اين (فرهنگ سياه !) بشكل جنون آميزي به بيرون از مرز هاي ايران (درز) كرد و منطقه را همچو ميكرب خطرناك (التور!) زير سلطه مرگبار خود گرفت..
وامروز....... كار اين خشونت به آنجا رسيده كه بيگانگان بشكل آزادانه اي بر سر مومنان ساده انديش ، (آتش) مي ريزند و آنان را به بهانه هاي (موجود)، تروريست و آدم كش ميدانند و مي نامند!..
باني و بدنبال آن ، بانيان اين وضعيت ، هم اكنون بيشتر از دو دهه هست كه در بوق (پيروزي بر كفر!!) مي دمند و هر بار بيشتر از روز پيش- دنيا را متوجه دروغ بزرگ خود ساخته اند..
آنها كه همواره حاصل رفتار و اعمال خشونت بار خودشان را به (دشمن خيالي) نسبت ميدهند ، در طي اين سالهاي سياه ، آرامش را از مردم - بخصوص از ساده دلان زحمت كش گرفته اند و به اشكال مختلف وادارشان كرده اند تا (با نقاب و بي نقاب) ، با سنگ و با تفنگ ، و بيشتر با دستان خالي ، به خيابانها بريزند و بجاي ايجاد كار و تلاش و سازندگي و پيشرفت ، (شكار) فرصت طلبان و غارتگران بشوند و خانه و كاشانه و همسر و فرزند خودشان را در خاك و خون ببينند.....
يك نگاه به برادر كشي هاي منطقه اي بكنيد و جنگ عراق با ايران را تا كشتار مردم بي گناه (عراق امروز) را و فجايع دردناك و كبره بسته مردم مسلمان و غير مسلمان خاور ميانه و پاكستان و افغانستان و..... براي لحظاتي پيش (خود) مجسم نمائيد و از مسئولين و از بانيان و از راهيان اين همه خشونت و ويراني و كشت و كشتار و فلاكت وبدبختي سئوال كنيد- ( دراين مدت چه كار كرده ايد ؟ و چه گلي بسر مسلمانان زديد ؟ و در جهت رضايت خدا ، چه انفاق و احسان و توجه و انجام وظيفه اي را براي نسل هاي بي گناه و خسته از زجر و آسيب هاي فراوان بعمل آورده ايد؟؟...
تاريخ در باره شما مدعيان دروغين و دشمنان بي قيد وشرط مردم در آينده چه قضاوت خواهد كرد؟؟
اين وجود خشونت بار شما ست كه آب به آسياب غارت گران ميريزيد و ثروت و همت و آزادي و آبادي ملت ها را بضرب سركوب و خشونت - براي خارجي ها هزينه مي كنيد....
در كارنامه سياه شما . جز بدنامي چيز ديگري ننوشته اند....

۱۳۸۳ فروردین ۱۸, سه‌شنبه

آن روز كه جار ميزديد، (او) را در (ماه) ديده ايد ، صحبت ساده دلان نبود ؟؟
* رشد و نمو شما به بركت وجود همين (ساده دلهاست)..
****
يك بار ديگر ساده‌دلي مردم چند روستا، يك ديگ سمنو را به امامزاده تبديل كرده است.به گزارش خبرنگار «تاب باز!»، در روزهاي اخير، در روستاي ونارج در فاصله بيست كيلومتري قم، ديگي پيدا شده است كه اثر يك كف پا در آن ديده مي شود. مردم روستا كه به طور معمول در اين ديگ سمنو مي‌پخته‌اند، پس از آنكه بار آخر در آن سمنو پخته شده بود و مشغول شستشوي آن بوده‌اند، اين اثر پا را در كف آن ديده‌اند.
ناظراني كه موفق به ديدن اين ديگ شده‌اند، مي‌گويند كه از يك زاويه، اثر مزبور شبيه كف پاست، اما از زاويه ديگر، به نظر مي‌رسد اثري است كه به دليل ساييده شدن ديگ پديد آمده است.
اين گزارش مي‌افزايد، به تازگي مردم از روستاهاي اطراف براي ديدن ديگ سمنو هجوم آورده‌اند و تاكنون نزديك به يك ميليون تومان براي ساختن جايگاهي براي آن جمع‌آوري شده است. روزانه تعداد زيادي افراد به بازديد از آن مي‌پردازند و حتي شنيده شده است كه برخي از هيأت‌هاي مذهبي هم در كنار آن به دعاخواني پرداختند.
****
.ميخواستم قضيه مسجد جمكران (قم) را به روايت آنچه كه دراين سالها تبليغ ميكنند بنويسم. .اما به احترام باور ساده دلان (بي تقصير) راضي نشدم...


۱۳۸۳ فروردین ۱۷, دوشنبه

مفيد و مختصر ؟!!

چهارده نماينده مجلس به دادگاه احضار شدند
*
شمار نمايندگان مجلس ايران که در يک ماه گذشته و پس از برگزاری انتخابات مجلس هفتم به دادگاه های قوه قضائيه احضار شده اند به چهارده تن رسيد. اتهام اکثر نمايندگان مربوط به سخنرانی های انتقادآميز آنان است.
****
(ميزان ، راي ملت است)!!!

۱۳۸۳ فروردین ۱۵, شنبه

اكنون همه ميدانند كه:
*درهيچ دوره اي از تاريخ ، به اندازه امروز حكومت گران غارت نكردند و حرف نزدند و شعار ندادند
افتتاح پروژه‌هاي نيمه‌تمام يک پديده آشنا براي مردم ايران در سال‌هاي پاياني دولتهاست. چرا که بسياري از مسؤولان تمايل دارند پروژه‌هاي عمراني را در زمان خود افتتاح نموده، به نام خود ثبت کنند، اما در دوره بعدي، پس از مدتها کار و تکميل پروژه‌ها، دوباره افتتاح شده و به بهره‌برداري مي‌رسد.
در اين حال خبرنگار ، تاب باز!،گزارش داد، با وجود آنکه 2 ماه از افتتاح فرودگاه بين‌المللي خميني(؟!) مي‌گذرد، تاکنون اين فرودگاه کار خود را آغاز نکرده و حتي يک پرواز عادي نيز در اين فرودگاه، انجام نشده است !!
****
در اين سالها بجاي اتمام پروژه فرودگاه بزرگ تهران كه از دوران قبل از (انقلاب! )، در دست ساختمان بوده است . تا بخواهيد در كوچه و پس كوچه هاي شهر ها و قصبات ، برج و باروئي هوا كرده اند و نامش را مسجد گذاشته اند!!.....
اما يك نگاه گذرا به آنچه كه نامش را پروژه و برنامه هاي عمراني گذاشتند ، نشان ميدهد كه نود و نه در صد آنها تنها جنبه تبليغ و چپاول بيت المال داشته است
يادمان نرفته كه در سالهاي گذشته . آقايان دست اندر كار هر روز براي گشايش يك (سد!!) و يك درمانگاه (!) و يك ( مدرسه(!) در بوق و كرنا مي دميدند و بجاي همه اين ها كه حرف و شعار بود، ناگهان باند هائي مانند اختلاس 124 ميلياردي معروف به ( رفيق دوست!!) وبعد(جزايري) معروف مطرح شد و دزدي ها و رشوه گيري هاي كلان آقايان كه بخشي از (خدمات آنان به امت اسلامي)است ، رو شد ...

۱۳۸۳ فروردین ۱۴, جمعه

مدافعان حقير صيغه ؟!
*تلويزيون (اسلامي!!) ايران ، در ايام نوروز ، سريالي پخش ميكرد كه در آن سريال رسما ، زنان را براي قبول و انجام ( صيغه) ترغيب كرده است
،، در جامعه اي كه در طول دو دهه ، شاهد روند پرشتاب و گسترده تبليغ ( مرگ طلبي) هستيم و صدا و سيماي به (اصطلاح اسلامي)، حتي بمناسبت تحويل سال نو ، لباس جنگي به تن كودكي مي پوشاند و اسلحه بدستش ميدهد ، در يك تناقض آشكار ، (توليد مثل) و بچه داري آن چنان تبليغ ميشود كه تمام روابط زن و مرد را تحت الشعاع خود قرار ميدهد و در نتيجه ، رابطه اي خانوادگي به مناسباتي تحقير آميز و غير انساني سوق مي يابد....
* در سريال جديد تلويزيوني كه صدا و سيما به مناسبت ايام نوروزي پخش ميكند ، روابط زن و شوهري بخاطر نداشتن بچه ، شكل مبتذلي بخود ميگيرد... موضوع اين سريال در مورد زني است كه به همراه شوهرش در (دفتر مجله اي) مربوط به (زنان!)كار ميكند و معضلي بنام (بچه دار)‌شدن دارد.. در اين سريال نشان داده ميشود كه اين زن (روشنفكر) براي آسايش(!) شوهر محبوبش ، و بچه دار شدن او ، يكي از همكارانش را كه از قضا دوستي نزديكي با او دارد بعنوان زن ( صيغه اي) انتخاب و به بستر شوهرش مي فرستد!!.....
در واقع شگرد هاي زن ستيزانه رسانه (ملي!!) كشور مان در سال جديد ، كار را بجائي كشانده است كه از زنان روزنامه نگار و مدافع حقوق آنان ، كار گزاراني حقير مدافع ( صيغه) ساخته است !!...
اين سريال كه تبليغ آشكار ( صيغه) هست ، ترفند جديدي براي به حقارت كشاندن زنان روشنفكر مدافع حقوق زن درايران ميباشد و درست در زماني ساخته و پخش شده كه جنبش زنان درايران به مرحله اي جديد از اعتراضات خود گام نهاده است....
دراين سريال به زيركي ( كوته بيني) خاص ، به مخاطب القاء ميشود كه اگر زنان تن به تحقير آشكار، يعني آوردن ( زن صيغه اي) به رختخواب شوهرشان بدهند - پيش خداوند (اجر و منزلت) خواهند يافت!!....
ترور شخصيتي صدا و سيما، باين جا ختم نميشود و كار را بجائي مي كشاند كه اين( آموزه و اين ديد قرون وسطي ) خود را از زبان زني كه مديريت مجله اي زنانه را بر عهده دارد ، جاري ميگردد!!....
****
* زن صيغه اي به معنا و مفهوم بدون تعارف آن يعني : فاحشه و خود فروش...
چنين زناني كه در كلام عمامه دار هاي گنده هم بكرات آمده اند ، از نيمساعت تا ماه و سال، ميتوانند در ازاء پولي كه از مرد(!) ميگيرند. دراختيار ش قرار داشته باشند!!.
زنان صيغه اي برابر فتواي صاحبان ( كنسرسيوم هاي ديني!!) حتي هنگامي كه حامله و حتي مادر ميشوند ، هيچگونه حقي نسبت به فرزند خود ندارند و تحت هيچ شرطي ، از مرد ارثي نخواهند برد و ادعائي نميتوانند داشته باشند!!.....
* خجالت آور نيست ؟؟
********************
ــ*مساله 602 - زنى كه صيغه شده اگرچه آبستن شود حق خرجى ندارد.
مساله 603 - زنى كه صيغه شده حق همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد, وشوهر هم از او ارث نمى برد.
* ********
پاسخ به يك پرسش ؟
دوستي پرسيده بيشترين هدفي که از انتشار اين همه اسناد جهل و جنون از ملا ها داري چيست؟
پاسخم کوتاه هست.... شايد بسهم ناچيزي که بعنوان يک ايراني نا راضي دارم بتوانم با نشان دادن گوشه هائي از رفتار سياه اين جماعت. کمکي به نسلي بکنم که بايد در فرداي ايران از اين همه بيداد که براو رفته است عبرت بگيرد و با چشماني باز به قضايا توجه کند۰۰۰۰۰
چه هدفي بالا تر از آزادي ميهن ؟۰


email | www