۱۳۸۴ فروردین ۳۱, چهارشنبه

دلم برای تک تک تون تنگ شده