۱۳۸۵ خرداد ۸, دوشنبه

اسلام ادعائي و حكم حاكمان و رفتار مومنانش ؟!!0

در رژیم اسلامی به زنان زندانی تجاوز می کنند *

مصاحبه روزنامه دیلی تلگراف با رویا طلوعی

يکي از زنان فعال طرفدار دموکراسي که سال گذشته به اتهامات واهي محکوم و زنداني شد، افشا کرد که ماموران حکومت چگونه به زنان زنداني تجاوزمي کنند.0
رويا طلوعي، 40 ساله، هنگامي که از امضا کردن ورقه اعترافاتي که بزور از او گرفته بودند، سر باز زد، مورد ضرب و شتم و تجاوز ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت. زماني که او را تهديد کردند که دو فرزندش را در مقابل چشمانش آتش مي زنند، قبول کرد که نامش را پاي ورقه بنويسد
کلمات رکيک مردي که به او حمله کرد، شايد به اندازه آزار جسماني اين حمله وحشتناک بود.0
طلوعي، هفته گذشته در مصاحبه با ساندي تلگراف در واشنگتن گفت: "وقتي از آن مرد پرسيدم چطور مي تواني اين بلا را به سر من بياوري، او گفت که فقط به دو چيز اعتقاد دارد، اسلام و حکم روحانيون. اما من مي دانم که هيچ ديني نمي تواند کاري که آنها با من و زنان ديگر انجام دادند را توجيه کند. دين براي اين آدم ها فقط وسيله اي براي استعمار و سوءاستفاده است. اين حکومتي است که با زنان، رژيم هاي ديگر، قوميت هاي ديگر و با هر کسي که نظري مخالف داشته باشد، مخالف است
اظهارات خانم طلوعي درباره سختي هايي که کشيده است، برگزارش اخير مخالفان حکومت که مي گويند ماموران وزارت اطلاعات به زنان زنداني تجاوز مي کنند و با اين روش از آنها اعتراف مي گيرند و قبل از اعدام به دختران جوان تجاوز مي کنند تا به عنوان باکره به بهشت وارد نشوند، تاييد مي کند
تعداد کمي از زنان دنياي اسلام حاضر مي شوند حتي در ميان خودشان درباره اين موضوع صحبت کنند، اما خانم طلوعي مي گويد که حکومت بارها زنان زنداني را مورد تجاوز جنسي قرار داده است. او وقتي درباره تجربه زندانش صحبت مي کند، صدايش به نجوا تبديل مي شود و بغض گلويش را مي گيرد، اميدوار است که نيما، پسر شش ساله اش که در رستوران هتل پيتزا مي خورد، ناراحت نشود. اما نيما سعي مي کند او را دلداري بدهد. او با لحني غمزده مي گويد: "خوشم نمي آيد مامان از زندان حرف بزند. گريه اش مي گيرد." خانم طلوعي که انجمني از زنان در کردستان ايران تشکيل داد و مجله اي ماهانه منتشر مي کرد که تابستان سال گذشته توقيف شد و ماه اوت سال گذشته به دليل شرکت در تظاهرات ضد رژيم در شهر سنندج که به تمام مناطق کرد نشين سرايت کرد، بازداشت شد0
رويا طلوعي درباره نحوه بازداشتش مي گويد: "چهار مرد و سه زن مسلح شبانه به خانه ام حمله کردند و من را با خودشان بردند. بچه هايم گريه مي کردند. تمام شب بازجو هاي مختلف از من بازجويي کردند و بعد من را به زندان انفرادي انداختند." او را با يک پتو و يک ليوان که براي ادرار هم از آن استفاده مي کرد، در زندان مخوف وزارت اطلاعات در سلول انفرادي زنداني کردند0
شش شب پياپي در زير زمين زندان از او بازجويي شد و بازجو ها از او مي خواستند که اعتراف کند که تظاهرات را او بر پا کرده و از روي فهرستي که جلويش گذاشته بودند، هويت همکارانش را در اين توطئه فاش کند
"وقتي از انجام کاري که خواسته بودند سر باز زدم، به من سيلي زدند. اما بعد از شش شب، روش عوض شد. من را با دو مرد در يک اتاق تاريک کوچک تنها گذاشتند. يکي از آنها که خودش را اميري معرفي کرد، معاون دادستان بود. مرد ديگري بسيار بد دهن بود و حرف هاي رکيک مي زد. آنها پشت سر هم به من سيلي زدند. بقيه شب کاري با من کردند هيچ زني هرگز نبايد تجربه اش بکند.0

وقتي او از اميري مي پرسيد که چطور مي تواند دست به چنين کاري بزند؟ اميري به او مي گفت که فقط اسلام و حکم روحانيون براي او اهميت دارد. حمله آنها باعث کبودي و خونريزي اش شده بود، اما او همچنان از امضاي ورقه سر باز مي زد. او در مقابل از حمله کننده خشن اش مي خواست که با يک وکيل ملاقات کند و با فعالان بين المللي حقوق بشر گفتگو کند
شب بعد، به دليل اينکه هنوز خون ريزي مي کرد و به اصطلاح "نجس" شده بود، مورد آزار جنسي قرار نگرفت. در عوض به او گفتند که فرزندانش را در مقابل چشمانش آتش مي زنند
عاقبت در هم مي شکند. خانم طلوعي مي گويد: "خودم را به پاهاي اميري انداختم و التماس کردم به بچه هايم آسيب نرساند. گفتم که هر کاري که بخواهند انجام مي دهم و هر چيزي را که بخواهند، امضا مي کنم." او اعتراف مي کند که با مصاحبه کردن با رسانه هاي بيگانه و رهبري تظاهرات، عليه رژيم توطئه کرده است، اما مي گويد که همدستي نداشته است0
بعد از گذراندن چند شب ديگر در انفرادي، به زندان عمومي زنان منتقل مي شود و در آنجا با زخم هاي چرکين ساير زنداني ها که بر اثر ضربات شلاق بوجود آمده بود، مواجه مي شود
او در حالي که سعي مي کرد شان و شايستگي اش را حفظ کند، به زنان ديگر درباره اصول اوليه حقوق بشر آموزش هايي داد و کمک کرد تا براي اولين بار وسايل کمک هاي اوليه براي آنها تهيه بشود. او مي گويد: يک احساس رفاقت خوب بين مان شکل گرفته بود0
خانم طلوعي بعد از تحمل 66 روز زندان، با قرار وثيقه آزاد شد و او دليل آزاديش را چنين توضيح مي دهد: "چون رژيم به آنچه که مي خواست، رسيده بود." اما او همچنان براي جان فرزندانش احساس خطر مي کرد، به همين دليل تصميم به فرار مي گيرد. ابتدا او و نيما به ترکيه مي روند و دختر چهارده ساله اش شيما هم از طريق قاچاق، به آنها مي پيوندد
گروهي از مخالفان رژيم به نام اتحاديه زنان ايران، از ترس دسترسي ماموران حکومت که گفته مي شد پناهندگان را به قتل مي رسانند، به آنها کمک مي کنند تا ماه گذشته به آمريکا بروند0
خانم طلوعي پناهندگي سياسي گرفته و منتظر است تا مبارزه اش را با تهران آغاز کند. اقوامش هنوز در ايران زندگي مي کنند و به دلايل امنيتي از گفتن جزئيات خودداري مي کند اما مي گويد که خانواده اش براي او دعاي خير کرده اند تا بتواند حرف هايش را با وجود عواقب احتمالي آن آزادانه بگويد0
*********************
وقتي (اوباش) خياباني . مصدر امور باشند.... جامعه اسلامي شان . چنين جناياتي را مجاز(!) " شرعي " ميداند!!0

۱۳۸۵ خرداد ۵, جمعه

و اين بار ... نوبت به ايرانيان آذربايجاني رسيد
هشدار به برخورد شديد با تجمع های اعتراض آميز در آذربايجان ايران

در حالی که گزارشها حاکی از ادامه نا آرامي هاست .استانداری آذربايجان غربی هر گونه تجمع اعتراض‌ آميز در اين استان را غيرقانونی(!) اعلام کرده و هشدار داده که با اين تجمعات بشدت برخورد خواهد شد!0


نا آرامی در استانهای آذربايجان شرقی و غربی در شمال غرب ايران. ظاهرا در پی چاپ کاريکاتوری در روزنامه ايران، ارگان خبرگزاری جمهوری اسلامی آغاز شد که شمار زيادی از ترک زبانان ايران آن را توهين به خود تلقی کردند و دست به تظاهرات اعتراض آميز در برخی از شهرهای استانهای آذربايجان شرقی، غربی، و اردبيل زدند0
ايران طی يک سال گذشته شاهد نا آراميهای (خونباري) در مناطق کردنشين، عرب نشين، بلوچ نشين خود بوده اما بروز اين گونه نا آراميها به مناطق ترک نشين با توجه به جمعيت قابل ملاحظه آنان در ايران بر اهميت آن افزوده است0
در ادامه اعتراضات توده هاي مردم آذربايجان مردم شهر نقده نيز به خيابانها سرازير شده و دست به اعتراض زدند. عصرديروز پنج شنبه مردم نقده نيز در اعتراض به توهين و تحقيرى که با چاپ کاريکاتورى در يک نشريه دولتى شکل گرفت، برعليه رژيم جمهوري اسلامى به پا خواستند. تعداد زيادى از مردم با تظاهرات و شعار دادن به فرماندارى و ادارت دولتى ديگر حمله ور شدند و شيشه هاى اين ادارات را شکستند و به ماشين حامل فرماندار و معاون وى نيز حمله نمودند که در نتيجه اين حملات هردوي آنها نيز زخمى گرديدند0
امروز از ساعت 12 ظهر راهمپیمایی مردم در خصوص انزجار از چاپ کاریکاتور در روزنامه ایران که از فرمانداری شهر ماکو دارای مجوز بود توسط نیروهای سرخود نیروی انتظامی به آشوب کشیده شد. نیروهای یگان ویژه در بلوار رسالت جلوی راهپیمای را بند آورده و با شلیک گاز اشک آور و هجوم با باتوم عده زیادی از مردم را مجروح نمودند و تعدادی را نیز دستگیر کردند و راهپیمایی کنندگان نیز با پرتاب سنگ به انان از خود دفاع کردند!0
همچنين بر اثر تیراندازی ماموران حکومتی به سوی جوانان معترض در شهر نقده، دهها تن از تظاهرکنندگان مجروح و دست کم شش نفر از آنان کشته شدند0
سایت حکومتی بازتاب ضمن اعتراف به تیراندازی ماموران حکومتی به سوی تظاهرکنندگان و کشته شدن دست کم شش تن از آنان نوشت "در جریان درگیری بین جوانان و ماموران که عصر دیروز در نقده رخ داد، 30 تن از جوانان مجروح شدند که شش تن از آنان تا کنون جان سپردند

۱۳۸۵ خرداد ۴, پنجشنبه

در اين دريا . چه طوفان است ؟!0

تكرار "رسوائی" سوءاستفاده شيوخ عرب از دختران ايراني

خبرنگار «بازتاب»{تهران}، گزارش داد: ادامه بي‌توجهي مقامات (!)كشور به اعمال و رفتار ديپلمات‌هاي (!)خارجي مقيم ايران، منجر به تكرار تراژدي سوءاستفاده شماري از آنان از دختران ايراني شده است، چنان‌كه برخي ديپلمات‌هاي عرب، با تبديل يكي از ساختمان‌هاي در اختيار خود به حرمسرا(عشرتکده)، به حيثيت (!)مردم كشورمان تعرض مي‌كنند
{برداشت از (کاشت ) شما همين است ، لکه دار شدن حیثیت مردم را به گردن دیگران می اندازید؟! ؟
بر پايه اطلاعات رسيده به خبرنگار «بازتاب»، خانه سفير(!) يكي از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس در منطقه شهرك غرب تهران كه قانونا(!) بايد محل رفت‌وآمد مقامات سياسي و ايجاد روابط ديپلماتيك باشد، به تفرجگاه (بی ناموسی) برخي از كاركنان اين سفارت و هتك حرمت آنان نسبت به نواميس مردم كشورمان تبديل شده است.0
در اين مكان كه دايما شاهد رفت‌وآمد ماشين‌هاي پلاك سياسي سفارت مذكور و مهمانان آن است، هر چند شب يك بار، در كمال امنيت(!)، پارتي‌هاي شبانه با حضور دختران و زنان ايراني برگزار مي‌شود.!!آخرين شنيده‌هاي(!) خبرنگار «بازتاب»، حاكي از آن است كه همسايگان اين ساختمان به تنگ آمده‌اند، اما هنوز از برخورد(!) با اين اقدام ديپلمات‌هاي(!!) مذكور اطلاعي در دست نيست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در رژیمی که (پنهانکاری) را شعار خود قرار میدهد و جامعه ی بسته و پنهان را (شرعی) میداند و میخواند ، ازاین دست مردان(!) دیپلمات (!) و سفرای(!) (نامدار) باید بیش ازاینها وجود داشته باشد۰

۱۳۸۵ خرداد ۱, دوشنبه

او ميخواهد. اما حوزه اي ها نمي گذارند ؟!0


آقای احمدی نژاد خیلی روی رای خانم ها و دخترخانم های ایران سرمایه گذاری کرده است

. البته کمی هم ریسک کرده، اما بهرحال به ریسکش ظاهرا می ارزد. ابتدا با همسرش راهی سفر خارجی شد و عکس گرفت و سپس طرح ورود بانوان به استادیوم های ورزشی را داد. حوزوی ها مخالفت کردند. چه بهتر! خانم ها به این نتیجه خواهند رسید که او می خواهد مدرن شود اما حوزه ای ها مانع اند! این عکس را هم قطعا با همین هدف در سفر مالزی گرفته تا هم خارجی ها بدانند او زیاد هم فناتیک نیست و اهل عمل است و هم داخلی ها بدانند که او می خواهد اما حوزه ای ها نمی گذارند.!0
در در و دهات ایران هم که می رود به همه می گوید می خواهد پول ها را بریزد توی دست و بال آنها اما مانع کار دولتش هستند!. به بسیجی ها که می‌رسد چفیه می بنند. برای جلب نظر عرب های زخم دیده از اسرائیل هم "هالوکاست" را منکر می شود و وعده جمع کردن اسرائیل از روی زمین را می دهد. باید دید آن ستاد راهبردی که او را می گرداند، کجا می خواهد پیاده اش کند؟! باید دراین روزها منتظر واکنش ها در برابر این عکس رئیس جمهور برگزیده امام زمان بود

۱۳۸۵ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

آنچه مي بينيم . رنج آور و نگران كننده است
همه در ناامنی اند. مردم در نا امنی كار و نان و معيشت و حكومت در نا امنی خشمی كه در سراسر ايران ريشه دوانده است
جاده ها نا امن شده، يعنی بوده، حالا بيشتر شده. پيش تر بيم از تصادف بود و مرگ، حالا بيم از راهبندان و مرگ. يعنی همان حوادثی كه در جاده كرمان و بم و زاهدان " چند روز پيش " روی داد
در گچساران كار به سنگر بندی كشيده است. در كرمانشاه همان انفجارهائی روی داده كه پيش تر در اهواز روی داده بود. مصاحبه های پوچ و خودفريبانه سخنگوی دولت، وزير كشور و نيروی انتظامی وعده بگير و اعدام كن اشرار در آينده نزديك را می دهند!. آنها می گويند "امنيت" خط قرمز نظام است. كدام امنيت؟
موج جديد گرانی چون توفان سراسر ايران را طی می كند و كسانی كه در روزهای اخير تماس گرفته اند جز "خشم مردم" از گرانی گزارشی نداده اند. تظاهرات كارگران در اول ماه مه به هر حكومتی كه كمی درايت داشته باشد نشان داد كه چه خشمی در ميان گرسنگان، غارت شدگان و... رشد كرده است
اعتراض و اعتصاب معلمان نيز همين را می گويد. نفرت آلوده به خشمی كه در دانشگاه های سراسر كشور در حال گسترش است، نيازی به توضيح ندارد. دراين ميان مجلس كه بايد نگران آينده كشور باشد، عملا خلع يد از تمام امور خارجی و داخلی دولت شده و برای آنكه كاری برای خود تراشيده باشد، طرح لباس اسلامی را تصويب كرده است!. ۰

توليد به قهقرا می رود و طراحان مد اسلامی در مجلس گفته اند می خواهند جلوی واردات لباس كهنه های مردم اروپا به ايران را بگيرند تا توليد داخلی بالا برود. خياطی منظور است، والا پارچه كه همچنان وارد می شود.
همه در ناامنی اند. مردم در نا امنی كار و نان و معيشت و حكومت در نا امنی خشمی كه در سراسر ايران ريشه دوانده است

۱۳۸۵ اردیبهشت ۲۳, شنبه

انگار زندگی نوعی مرحله ی پیش از جهنم است؟
...... کار " رويا تهراني" سکه است

او در يكي از"برج" هاي بلند. در شمال تهران یک سالن آرایش و زیبایی دارد. زنانی که پول کافی دارند به این سالن آرایش می آیند تا با مانیکور ناخن و یا ماسک صورت خود را بیارایند و ساعاتی فراموش کنند که حقیقتا در چه سرزمینی زندگی می کنند
از پنجره می توان قله های پر برف را در شمال دید که ثروتمندان در دامنه
آنها تا اواسط اردیبهشت به اسکی می پردازند
رويا(نام مستعاراست) تا چند سال پیش فکر می کرد همه چیز به سوی بهتر شدن تغییر خواهد کرد. وی در انتخابات گذشته از خاتمی نامزد اصلاحات حمایت کرد چرا که او قول یک زندگی شادتر در جمهوری اسلامی داده بود!
0
رويا خیلی دلش می خواست در رشته روانشناسی تحصیل کند. ولی از آنجا که جمهوری اسلامی در دهه هشتاد [میلادی] عرصه تحصیل را بر زنان تنگ (تر) کرده بود، او نتوانست در دانشگاه درس بخواند. او که اینک چهل سال دارد می گوید: «ما نسل سوخته هستیم. انقلاب به بهای جوانی من تمام شد. بعد جنگ آمد. بعد مشکلات اقتصادی. و حالا باز دوباره جنگ به خاطر برنامه های اتمی؟ برای من انگار زندگی نوعی مرحله پیش از جهنم است
بنیه اقتصادی ایران امروز کمتر از سال 1979 است که انقلاب در آن روی داد اگرچه جمعیت آن دو برابر شده و هفتاد درصد این جمعیت زیر سی سال سن دارند. نرخ بیکاری بیست درصد است. از سرمایه گذاری خارجی خبری نیست. هر سال دویست هزار جوان دانش آموخته کشور را ترک می کنند. سه و نیم میلیون نفر به هروئین معتادند که نود درصد آنها به ویروس ایدز مبتلایند.0
اگر بر درآمد نفتی افزوده نمی شد، موقعیت اجتماعی در کشور بسیار بدتر از این می بود. بخش عظیمی از این درآمد صرف واردات می شود که بخش مهمی از آن شامل بنزین است. از دوران انقلاب هیچ پالایشگاه جدیدی ساخته نشده و بنزینی را باید از خارج وارد کرد که قیمت آن در ایران از همه جا در جهان ارزانتر است: یک لیتر بنزین در ایران تنها هشت سنت (البته هر دلار نزدیک ده هزارریال ایرانی خرید و فروش میشود!!)قیمت دارد. و این در حالیست که هر روز افراد بیشتری اتومبیل می رانند
هر چه نابسامانی اقتصادی بیشتر می شود، رژیم بیشتر بر غرور ملی تأکید می کند!!. در بیست و هفتمین سالگرد انقلاب، رژیم تظاهرات بزرگی بر پا کرد. صدها اتوبوس مردم را از شهرهای اطراف تهران به میدان آزادی آوردند. در این میدان نشانی از نوسازی اسلامی وجود ندارد، بلکه یادبودی به بلندی 45 متر در آن خودنمایی می
کند که شاه(فقيد) در سال 1971 به مناسبت جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی دستور بنای آن را داد


حق مسلم، ماست!!؟

ایرانیان درباره انرژی هسته ای خیلی شوخی می کنند. یکی از آنها چنین است: اگر گفتید وجه اشتراک بین زن دوم و انرژی هسته ای چیست؟ و مردان پاسخ می دهند: اولا هر دو حق مسلم ماست. ثانیا به هر دو در سالهای آتی نیاز هست. ثالثا هر دو را می توان خوب پنهان کرد. رابعا هر دو مشکل آفرین اند آن هم در حالیکه هیچ کدام ممنوع نیستند
حمیده فرهنگی (نام مستعار) یک زن نظافتچی پنجاه ساله که در تهران زندگی می کند نمی تواند به این شوخی ها بخندد. می گوید: «من گرفتاری های دیگری غیر از انرژی هسته ای دارم. پسرم بیکار است و من باید به تنهایی خرج خانواده را بدهم. چرا دولت سانتریفوژ می سازد و کارخانه درست نمی کند تا جوانها کاری پیدا کنند؟ شوهرم از سالها پیش مرا کتک می زند و من نمی توانم طلاق بگیرم. حقوق زنان برای من مهم تر از نیروگاه اتمی است»
درآمد حمیده کفاف خرج خانه او را نمی دهد. نرخ تورم از مرز سیزده و نیم درصد گذشته و انتظار می رود همین امسال به سی درصد برسد. بازار بورس تهران به دلیل بحران اتمی راکد است. از زمان تصدی ریاست جمهوری توسط احمدی نژاد نرخ سهام بیست و پنج درصد تنزل کرده است. در چنین شرایطی تحریم اقتصادی از سوی غرب شدیدا به ایران ضربه خواهد زد. 63 درصد بودجه کشور از درآمد نفت تأمین می شود. افت اقتصادی بیش از همه گریبان لایه های فرودست جامعه را خواهد گرفت، یعنی همان هایی که از احمدی نژاد طرفداری می کنند!. از سوی دیگر همین بهانه ای می شود تا تمام کمبودها را بر اساس سنت رایج در ایران به گردن دشمنان خارجی بیندازند
به عقیده حمید ......، ( معلول جنگی،) این دشمنان خارجی از جمله آلمان بودند که صدام را به سلاح شیمیایی مجهز کردند. حمید می گوید: «اگر دنیا کشور ما را بهتر می شناخت!. و ما روابط بهتری با آنها می داشتیم، آن وقت می فهمیدند ایران یک کشور صلح دوست با مواضع دوستانه است!!. ولی اگر غرب علیه ما با خشونت وارد عمل شود، ما هم از خودمان دفاع خواهیم کرد
برای " رويا تهراني " همان آرایشگر شمال تهران اما این هیاهو هیچ اهمیتی ندارد. ولی اخبار مربوط به احتمال حمله نظامی به ایران او را وحشتزده می کند. می گوید: «خوب است که کشورهای خارجی کوتاه نمی آیند و به حکومت فشار می آورند. ولی این تنها ما ایرانیان هستیم که می توانیم در اینجا تغییری به وجود آوریم. جنگ همه چیز را بدتر خواهد کرد. من نمی خواهم اینجا هم مانند عراق شود.»

۱۳۸۵ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

رشد روز افزون { صيغه } در ايران !0
صيغه در ايران رشد تکان دهنده ای پيدا کرده است
به زبان ساده { صيغه} عملا خود فروشي (مشروع) است!!0

روزنامه ايران در اين مورد آمار روشنی داده است که تنها نوک کوه يخ را نشان ميدهد، زيرا مبنای تنظيم خود آمار معلوم نيست ..چرا . چون انجام صيغه. يعني" ازدواج های موقت ! " اصلا ثبت نمی شوند. چنانکه گزارش ايران نيز يادآوری کرده است: ,بيشتر كودكان فاقد شناسنامه و بى هويت، حاصل ازدواج هاى موقت و همچنين ازدواج اتباع بيگانه (بيشتر افغاني و عراقي) با دختران ايرانى هستند كه ازدواج آنها در دفاتر رسمى ثبت نشده است
بهتر از آمار. گزارش شاهدان عينی از افراد خانواده و محل و آشنايان است که نشان ميدهد برای بسياری از خانواده های کم در آمد صيغه اکنون و پس از 27 سال حاکميت (تحميلي) اسلامی از يک پديده ی حاشيه ای و از نظر اخلاقی منفور و مکروه به پديده ای پذيرفته شده و راهی قابل قبول برای تامين زندگي، و برای مردان در بدترين حالت به وسيله ای برای کامجويی و سوء استفاده و بهره کشی جنسی از زنان بدون تقبل مسووليت های قانونی و در بهترين حالت به طريقه ای مشروع برای دسترسی به سکس ممنوع تبديل شده است.
به هر حال در رابطه با آمار ثبت شده, در گزارش ايران آمده است که صيغه در 6 ماهه نخست سال جاری رشد چهل و پنج درصدي !! نشان داده و اوضاع حاکی از آن است که اين پديده همچنان رو به رشد گذاشته است
گزارش مزبور ازدواج های موقت ثبت شده در 6 ماهه ی نخست را 747 مورد اعلام کرده که نسبت به شش ماهه مشابه در سال قبل 45 در صد افزايش نشان ميدهد!!0
**********************
عقب افتاده هاي تاريخ ... ماموريت خود را كه واژگوني اصول اخلاق و ويژگيهاي اقوام ايرانيست با اشاعه تحميلي سنت هاي تازيان عهد ماضي..... دارند بخوبي انجام ميدهند0
وقتي كارنامه سياه و اين سالهاي" تباهي" را مي بينيم ..... نميتوانيم جز اين فكر كنيم كه ( اينها) مامور ويراني ايران و تاراج ثروت مادي و معنوي ايرانيان هستند ....0

.

۱۳۸۵ اردیبهشت ۱۹, سه‌شنبه

از محضر(!) پر فيض (!) اين حاجي .. بهره گرفتند !!0

احمد بزرگیان نماینده مردم فهیم سبزوار در مجلس شورای اسلامی

بد نیست تا برای آگاهی از چند و چون خدمات و زحمات این نماینده واقعا "خدمتگذار!!" که مسلما اهالی سبزوار بخوبی ازآن اطلاع دارند- به "سایت" اش مراجعه و از وجود چنین( موجود ) که همراه با قاطبه (حتمافهیم!!) همکاران شان در عرصه خلافت (ناب!) کمر بخدمت (ملت .نه) بلکه امت وامانده در صحنه بسته اند. بیشتر آگاه شوید!۰
البته جا دارد تا پس از آگاهی از برنامه های (امت ساز!) او که یقینا و حتما(نمونه ای) از خروار باید باشد- تردید را کنار گذاشته با صدای بلند تکرار کنید که

انرژی هسته ای (درخلافت ملا ها) واقعا . حق " مسلم " ماست؟؟0
و .... اكنون فعاليت هاي پر فبض و ثمر(!!) اين نماينده:0

حضور در مراسم دعاي ندبه در جمع كسبه و بازاريان سبزوار
حضور در نماز جمعه و سخنراني به مدت 20 دقيقه بين دو نماز-
حضور در مزار شهدا و گفت و گو با مردم و زيارت قبور شهدا
- حضور و سخنراني در محل مسجد جامع بعد از نماز مغرب و عشاء .
- تقدير و تشكر از مردم بخاطر حضور در مراسم استقبال از رئیس جمهور(خلافت!) و اعلام نتايج مثبت(!) سفر به استان و.... سبزوار
و.......رسيدگي به نامه هاي واصله به دفتر

بابا ! ... جدا ....... خسته نباشي!!0

۱۳۸۵ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

اين (دوستي ) يا ( دشمني) با اسلام است ؟!0

محقق(!) و پژوهشگر(!!) حوزه علميه قم

صهيونيسم به دست مردم قم نابود خواهد شد

استاد (!)حوزه و دانشگاه (!) با قرائت حديثي از امام صادق (ع)، ملت ايران را همانند آهن‌هايي دانست كه صهيونيسم را از بين خواهند برد و تصريح كرد: امام صادق (ع) فرموده است: روزي خواهد آمد كه اهل قم، صهيونيسم را از خانه‌هايشان بيرون مي‌كشد و آن‌ها را از بين خواهد برد0
هنگام حمله اسراييل به فلسطين يك خاخام صهيونيستي بعد از مشاهده عكس امام گفته بود، (او) كسي است كه يهود را از بين خواهد برد. ما اميدواريم در آينده قيام امام (ره) به اسراييل برسد و اين افراد را از روي زمين محو كند!0
.وي در ادامه وجود بارگاه ملكوتي حضرت معصومه (س)، حضور علما، مراجع و مراكز متعدد علمي در قم را نشانه اهميت و جايگاه بانوان در اسلام ارزيابي كرد و افزود: آيا كشورهاي مدعي حقوق بشر و حقوق زنان به اندازه ما به بانوان اهميت مي‌دهند(!!) و يا شخصيتي مثل بانوان اسلامي دارند؟(!!)۰
٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
بحث در اطراف افاضات این (محقق و پژوهشگر!!) و این ( استاد دانشگاه!!) . فکر میکنم - وقت تلف کردن باشد
اما نکته ای را که نمیشود به سادگی از روی آن گذشت .. رسوائی مدعیان انقلاب !! و اسلام نابی است که این چنین مشت خودشان را باز کرده اند و در روزگار علم و آگاهی .... با چنین حرف هائي ، ( سعی ) در عقب ماندگی و آشفتگی و بهم ریزی و مهم تر از همه اصرار (عبث) در ترویج خرافه و نادانی دارند

۱۳۸۵ اردیبهشت ۱۵, جمعه

حقوق بشر و گردن زدن آدم ها در عربستان و ثروت بيكران ملك ؟!!0

پادشاه عربستان ثروتمندترین رهبر یک کشور جهان
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، نشریه معتبر فوربز چاپ آمریکا در گزارش سال دوهزار وشش خود در باره ثروتمندترین افراد جهان، ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی را با ثروتی معادل بيست و يك میلیارد دلار، ثروتمندترین رهبر(!) یک کشور جهان معرفی کرده است.0
پادشاه عربستان 82 سال دارد - پس از پادشاه عربستان، سلطان بورونی (59 ساله) با ثروتی معادل بيست میلیارد دلار در ردیف دوم قرار گرفته است0

دو تن از شیوخ امارات متحده عربی هر کدام با 19 و 14 میلیادر دلار در ردیف سوم و چهارم قرار دارند0
نکته جالب این گزارش، معرفی فیدل کاسترو، رهبر 79 ساله رژیم کمونیستی کوبا است که به نوشته نشریه فوربز، دارای 900 میلیون دلار ثروت است که پس از پرنس لیختن اشتاین و پرنس موناکو، در ردیف هفتم قرار گرفته است!!0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوكران خوب و سر براه .از محضر اربابان ( طرد) نميشوند
سرزمين هاي نفت خير ... و حاكمان مستبد و سركوبگرشان تا روزي كه سهم قدرت ها را پرداخت ميكنند و جيره خودشان را نيز بجاي صرف درآبادي و رفاه و پيشرفت مردم كشورشان . دربانك هاي اربابان ذخيره مي كنند ... مسلما و حتما (بايد كه جزو ثروتمندان بزرگ جهان ) باشند.....
در ليست نشريه مزبور . نام بسياري از دست اندركاران كشور هاي نفت خير . ازجمله ايران لابد به دلايل "" انساني!!"" نيامده است !0

۱۳۸۵ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

حالا . امير(!) شيخ نشين قطر هم - تحقير ميكند ؟!0كوتوله هاي ..." كاغذي " همچنان به اجراي " اوامر" مشغول اند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر چه رسانه هاي رسمي کشور در دو روز گذشته سفر امير قطر به تهران و ديدارهايش با مقامات عالي(!) رتبه کشور را با آب و تاب فراوان منتشر کردند، اما تنها يک خبر گزاري نوشت که شيح حمد در کنفرانس خبري مشترک با احمدي نژاد براي خليج فارس. نام خود ساخته خليج فارس عربي را به کار برده است!!0
در اين ميان تلويزيون رسمي (آخوندي)کشور نيز که در طول شبانه روز صدها بار اخبار ناشيانه اي را درباره دشمني امريکا و اسرائيل منتشر مي کند، در گزارش هاي خود رابطه ميان جمهوري اسلامي و قطر را، رابطه اي مثال زدني و عالي توصيف کرد.!0
گزارشگران تلويزيون البته يادشان رفته بود به بينندگان خود بگويند که قطر متحد اصلي امريکا در خليج فارس، و ازجمله کشورهاي عربي است که پيش تر. بارها از آن به عنوان "حامي رژيم صهيونيستي" ياد کرده اند !0

عضويت قطر به عنوان يکي از اعضاي غير دائم شوراي امنيت . مقامات عالي (!) رتبه جمهوري اسلامي را واداشت تا نام تازه "خليج فارس عربي" را در تهران و از زبان امير کوچکترين کشور جنوب خليج فارس بشنوند و دم برنياورند!!0