۱۳۹۰ فروردین ۴, پنجشنبه

تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل و واکنش تند خلافت اسلامی


کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه با 22 رای موافق،هفت رای مخالف و چهارده رای ممتنع، با طرح پیشنهادی دولت سوئد برای انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران موافقت کرد.

بر مبنای این قطعنامه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد وظیفه بررسی گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در (خلافت) اسلامی را بر عهده خواهد داشت، و دولت جمهوری اسلامی موظف به همکاری با وی می باشد.

دولت (خلافت) اسلامی در واکنش به این قطعنامه آن را دخالت در امور داخلی خود نامید و سید محمدرضا سجادی سفیر و نماینده دائم رژیم در ژنو، تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را غیر منصفانه و ناموجه خوانده و آن را محکوم به شکست نامید.

پس از ریبالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن، این سومین گزارشگری است که در طول حیات (خلافت) اسلامی، از سوی سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب خواهد شد.
این اولین قطعنامه اجرایی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می باشد که در صورت عدم همکاری دولت خلافت اسلامی به شورای امنیت این سازمان ارجاع خواهد شد
.