۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه

طفلک خانم ها !؟

هرسال با گرم شدن هوا ، هشدارها و سخت‌گیری‌ها درباره حجاب و پوشش زنان در ایران، شدت می‌گیرد
و در تمام (این سالها) نیز چون این هشدار ها ، اصرار در پنهانکاری و نه آموزش و آگاهی است - هیچ نتیجه ای جز ایجاد تنفر و بد بینی نسبت به بانیان و عاملین زور - و تحمل توهین و تحقیربانوان ، نصیب مروجین دوگانگی و پنهانکاری نشده است !؟