۱۳۸۹ اسفند ۱۶, دوشنبه

صدمین سالگرد روز جهانی زن


از دیروز خودسوزی تا امروز به خون نشستن زنی که فقط جرمش زن بودن بود ، راهی بس دشوار و طولانی را پیمودیم و خوشا به سعادت ممالک و مردمانی که امروز را مبارک میدارند و جشنی آنچنان در پیش رو دارند و بدا به حال سیاستها و سیاستمدارانی که درافکار پوسیده و عقب ماندهً خود هنوز زنان را نصف خود می پندارند وحقوق زنانه را به هیچ میگیرند