۱۳۸۸ خرداد ۴, دوشنبه

امنیت اجتماعی (!؟) در سیستان و بلوچستان
طرح امنیت اجتماعی را در زاهدان نیز به اجرا گذاشتند


این دو تصویر از یورش به خانه محقر و فقر زده مردم روستاهای سیستان و بلوچستان برای برقراری امنیت اجتماعی است!؟ .آن که به دامن مادر و خواهرش پناه برده کودک و خواهر آن مردانی است که به جرم داشتن مواد مخدر به صف کرده و می برند تا امنیت اجتماعی را تامین کنند.!!؟
امنیتی که ۳۰ سال است تامین نشده با یافتن چاره ای برای فقر و بی کاری و بی مسکنی مردم تامین می شود نه با بردن مردان به زندان و بی سرپرست گذاشتن خانواده ها. مملکتی که روی ۶۰ میلیارد دلار واردات می چرخد و نه تولید و کارخانه و کار، مواد مخدر هم یکی از واردات و صادراتش می تواند باشد