۱۳۸۸ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

هیچگاه تا این حد به ایرانیان توهین نشده بود
کنفرانس ژنو


سایت " فرارو" - تهران


یک عضو هیات علمی دانشـــــگاه و دکترای روابط بین الملل با اشــــــــاره به سخنرانی احمدی نژاد در نشست " دوربان دو" و حواشی آن تاکید می کند هیچ گاه تا این حد به ملت ایران توهین نشده بود


محمود احمدی نژاد که برای سخنرانی در دومین نشست ضد نژادپرستی سازمان ملل موسوم به "دوربان دو" به ژنو سفر کرده بود طی سخنانی در این نشست بار دیگر به انکار هولوکاست پرداخت و با حمله به اسرائیل آن را یک دولت نژادپرست خواند


این سخنان احمدی نژاد سبب شد تا تنشی در این نشست ایجاد شود و دیپلمات های کشورهای غربی در اعتراض به آن. محل برگزاری نشست را ترک کنند و برخی حاضران به کرات به(به اصطلاح) نماینده ملت ایران توهین کنند

محمود دهقان درباره اینکه آیا سخنرانی احمدی نژاد در نشست "دوربان دو" و حواشی آن را می توان توفیقی برای دستگاه دیپلماسی(خلافت اسلامی) ارزیابی کرد به «فرارو» می گوید: در طول سی سال گذشته و نه بلکه در طول دورانی که ایران به عنوان یک کشور در عرصه بین المللی مطرح بوده است در این سطح وسیع و هماهنگ چنین توهینی به ملت ایران نشده بود

وی می افزاید:« حال این سئوال مطرح است که چرا علی رغم توصیه روزنامه (حکومتی کیهان )، رییس جمهور(!) در این اجلاس سخنرانی می کند و در حالی که هیچ کشوری در سطح رییس جمهور در این نشست حضور پیدا نکرده بود (او) تصمیم می گیرد در این نشست شرکت کند

این استاد روابط بین الملل ادامه می دهد:« وقتی اطرفیان احمدی نژاد توهین به ملت ایران را یک موفقیت ارزیابی می کنند به عنوان یک کارشناس سیاست خارجی چه چیز می شود گفت، اگر واقعا این موفقیت است از این دست موفقیت ها فراوان می شود در سطح بین المللی به دست آورد!!؟

. از همه جا ما را اخراج کنند هیچ جایی ما را راه ندهند، اگر اینها موفقیت است ماهم این را قبول داریم!!؟